СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ ВТОРИ КОЛОКВИУМИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ЈАНУАРИ 2020

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ ВТОРИ КОЛОКВИУМИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ЈАНУАРИ 2020

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ СЛУШААТ ПРЕДМЕТИТЕ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ДЕКА ВТОРИТЕ КОЛОКВИУМИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ СЕ ЗАКАЖАНИ:
– ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА 17.01.2020 ВО 10:00 ЧАСОТ,
– КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА 22.01.2020 ВО 10:00 ЧАСОТ.