СООПШТЕНИЕ за ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕПАРНИОТ СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

СООПШТЕНИЕ за ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕПАРНИОТ СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕПАРНИОТ СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2019/2012 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 03.10.2019 ГОДИНА ДО 10.10.2019 ГОДИНА ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА СПОРЕД СЛЕДНИОТ РАСПОРЕД:

ВТОРА ГОДИНА 03 И 04.10.2019 ГОДИНА –
ТРЕТА ГОДИНА 07 И 08.10.2019 ГОДИНА –
ЧЕТВРТА ГОДИНА 09 И 10.10.2019 ГОДИНА
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС

ИНДЕКС –
УРЕДНО ПОПОЛНАТ ЕКТС ОБРАЗЕЦ ПОТПИШАН ОД РАКОВОДИТЕЛ НА СТУДИСКА ПРОГРАМА –
УРЕДНО ПОПОЛНАТ ШВ 20 ОБРАЗЕЦ –
СЕМЕСТРАЛЕН ЛИСТ –
УПЛАТА 85 ДЕНАРИ ЗА ОБРАСЦИ –
УПЛАТА 100 ДЕНАРИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ –
РАТА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА 6150 –државна квота
12300 – кофинансирање

РАТА ЗА КНИГИ –
УПЛАТА 600 ДЕНАРИ ЗА КНИЖЕН ФОНД –
УПЛАТА 100 ДЕНАРИ ТЕТРАТКИ –
УПЛАТА 200 ДЕНАРИ СТУДЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА –
УПЛАТА ЗА ПРЕЗАПИШАН ПРЕДМЕТ ( ДОКОЛКУ ИМА НЕПОЛОЖЕНИ ИСПИТИ ОД ПРЕТХОДЕН НЕПАРЕН СЕМЕСТАР)
ПРЕДЕВАЊАТА ЗА НЕПАРЕН СЕМЕСТАР ЗА СИТЕ ГОДИНИ И НАСОКИ ЌЕ ЗАПОЧНАТ ОД 01.10.2018 ГОДИНА СПОРЕД РАСПОРЕД КОЈ ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕН НА ВЕБ СТРАНАТА НА ФАКУЛТЕТОТ И ОГЛАСНАТА ТАБЛА.