[Соопштенија ДодипломскиСООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ СЛЕДНО ПРЕДАВАЊЕ ПО ХРАНА И КУЛТУРА ЗА 29.05.2019 – ОХРИД

[Соопштенија ДодипломскиСООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ СЛЕДНО ПРЕДАВАЊЕ ПО ХРАНА И КУЛТУРА ЗА 29.05.2019 – ОХРИД

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР НА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА ДЕКА СЛЕДНОТО ПРЕДАВАЊЕ СЕ ЗАКАЖУВА ЗА ДЕН 29.05.2019 – СРЕДА ВО 13:00 ЧАСОТ

Проф. Д-р Сашо Коруновски