Сопштение за избор на ченови и претседател на студентско собрание на ФТУ – Охрид

Сопштение за избор на ченови и претседател на студентско собрание на ФТУ – Охрид

На ден 06.12.2019 година од 08:00 до 14:00 во просториите на Факултетот за туризам и угостителство-Охрид во предавална 1 се гласа за членови и претседател на студентско собрание на Факултетот за туризам и угостителство-Охрид.