Студентска пракса

 • Формулари за пракса:

   

  Соопштение до студентите од студиските програми:

  Туризам и Хотелско-ресторанска I, II и III година

   

  Почитувани колеги студенти,

  Секоја година во вашиот студиски курикулум е предвидена задолжителната практична работа.

  Секој студент без исклучок треба да помине 30 дена пракса и притоа да биде ангажиран на соодветно работно место во туристичките и угостителските претпријатија.

  Важно е да се знае дека при првата ваша средба со претпоставените од претпријатијата каде ќе бидете пратени на пракса треба да добиете воведно предавање за задачите и обврските кои произлегуваат од соодветната работна позиција на која сте распределени.

 

Известување за пракса – Царина и шпедиција

РАСПОРЕД за обавување на пракса за студентите од насока ОСИГУРУВАЊЕ

Списоци за практична настава Туризам – Хотелско ресторански менаџмент – Гастрономија