СВЕЧЕНО ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИТЕ ПО ОБЈАВЕНИОТ КОНКУРС ЗА НАЈДОБАР ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУД И ЕСЕЈ ОД ОБЛАСТА НА ОСИГУРУВАЊЕТО

СВЕЧЕНО ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИТЕ ПО ОБЈАВЕНИОТ КОНКУРС ЗА НАЈДОБАР ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУД И ЕСЕЈ ОД ОБЛАСТА НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Денес, во преубавиот амбиент на црквата Св. Софија во Охрид беа доделени наградите за најдобар истражувачки труд и есеј од областа на осигурувањето на студентите од насоката
Осигурување од Факултетот за туризам и угостителство од Охрид, а врз основа на конкурсот што го распиша Факултетот во соработка со брокерско осигурителното друштво СН Брокер Битола.
На свечената манифестација пред наградените студенти свое обраќање имаа Деканот на ФТУ, проф. д-р Цветко Андреески, продеканот за настава Проф. д-р Александар Трајков, раководителот на насоката Осигурување Проф. д-р Вера Караџова и Марија Илкоска, претставник на СН Брокер Битола, кои воедно ги доделија и наградите. Беше поздравена иницијативата на СН Брокер, како компанија со докажана општествена одговорност, за поддршка на научната мисла и академската заедница, промоција на значењето на осигурувањето како стопанска дејност и поддршка на работата на студентите од насоката Осигурување при ФТУ преку валоризација на нивниот труд и покажани резултати од реализираните истражувања.
СН Брокер Битола обезбеди плакети и стимулативни парични награди за најдобрите трудови.
Наградата од 20000 денари за истражувачки труд беше доделена на Виктор Жупаноски, студент од 4 година, за трудот под наслов: Дигиталната технологија како фактор за развојот на дистрибутивните канали во осигурувањето. Наградата од 10000 денари за истражувачки труд беше доделена на Фортуна Муртезаи, студент од 4 година, за трудот насловен како: Осигурување од поплави. Наградите за трудовите за најдобар есеј од областа на осигурувањето беа доделени на: Емилија Тодоровска, студент од прва година, наградена со 3000 денари; Дарко Наумоски, студент од прва година, награден со 5000 денари; Дијана Симуноска, студент од четврта година, наградена со 10000 денари, а најдобриот есеј од областа на осигурувањето го направи Антонио Крстевски, студент од прва година, кој беше награден со 15000 денари.
СН Брокер и ФТУ Охрид најавија поинтензивна понатамошна соработка, во интерес на студентите и во насока на промоција на финансиско осигурителниот сектор во Македонија.