Термин за часови Менаџмнет на човечки ресусрси

Термин за часови Менаџмнет на човечки ресусрси

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Менаџмент на човечки ресурси дека часовите ќе се одржуваат секоја среда во 09.00 часот.
Проф. д-р Габриела Ракичевиќ