Термин за I колоквиум по предметот Односи со јавноста кај проф. д-р Јове Кекеновски