Termin za ispit po predmetite Statisticki metodi, Analiza na rizik i Stopanska matematika

Termin za ispit po predmetite Statisticki metodi, Analiza na rizik i Stopanska matematika

Се известуваат студентите дека е формирана комисија за испитите Анализа на ризик комисија во состав Проф д-р Цветко Андреески Проф д-р Бранко Николоски Проф д-р Вера Караџова
Статистички методи комисија во состав Проф д-р Бранко Николоски Проф д-р Цветко Андреески Проф д-р Вера Караџова
Стопанска математика комисија во состав Проф д-р Вера Караџова Проф д-р Цветко Андреески Проф д-р Бранко Николоски
Испитите во првата декада ќе се одржат на 28.06.2021 година во 10 часот.