Termin za ispit prof Pece Nikolovski

Termin za ispit prof Pece Nikolovski

Се известуваат студентите на насока БФК испитите Интерна и екстерна контрола и Финанаиска контрола и ревизија кај проф д-Р Пеце Николовски ќе се одржат на следните дтуми 17.06.2021 година во 9 часот- прва декада и 30.06.2021 година – втора декада.