Термин за полагање втор колоквиум кај Проф.д-р Ангела Василеска

Термин за полагање втор колоквиум кај Проф.д-р Ангела Василеска

Почитувани студенти,
Вториот колоквиум по предметот ЦАРИНСКО ПОЗНАВАЊЕ НА СТОКАТА ќе се одржи во Среда (22.01.2019) во 12:00 часот.
Охрид, 30.12.2019 Проф.д-р Ангела Василеска