Термин за прв колоквиум – Криминалистичка психологија

Термин за прв колоквиум – Криминалистичка психологија

*Им се соопштува на студентите дека првиот колоквиум по предметот КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОЛОГИЈА ќе се одржи на 17.05.2021., понеделник, во 12 часот. *
*Охрид, 12.05.2021*
*Проф.д-р Драгана Батиќ *