Термин за први воведни предавања кај Проф.д-р Ленче Локоска

Термин за први воведни предавања кај Проф.д-р Ленче Локоска

Се известуваат сите студенти кои во *зимскиот семестар 2019/2020* ги слушаат предметите: *Сензорна анализа на храна и Методи за испитување на храна и пијалаци *кај Проф.д-р Ленче Локоска дека првите воведни предавања ќе се одржат во *Петок (18.10.2019) во 12:00 часот, Предавална (1).*
Охрид, 15.10.2019
Предметен професор: Проф.д-р Ленче Локоска