Термини за полагање први колоквиуми кај Проф.д-р Ленче Локоска

Термини за полагање први колоквиуми кај Проф.д-р Ленче Локоска

Се известуваат студентите кои во зимскиот семестар 2019/2020 слушаат предмети кај Проф.д-р Ленче Локоска дека (I) колоквиуми ќе се одржат во следниве термини:
Методи за испитување на квалитет на храна и пијалаци – Вторник (19.11.2019), во 11:00 часот; Сензорна анализа на храната – Петок (22.11.2019), во 12:00 часот.