Термини за полагање први колоквиуми кај Проф.д-р Лилјана Баткоска

Термини за полагање први колоквиуми кај Проф.д-р Лилјана Баткоска

Се известуваат студентите кои во зимскиот семестар 2019/2020 слушаат предмети кај Проф.д-р Лилјана Баткоска дека (I) колоквиуми ќе се одржат во следниве термини:
БИЗНИС ПСИХОЛОГИЈА – Вторник (19.11.2019), во 11:00 часот; БИЗНИС КОМУНИКАЦИИ – Вторник (19.11.2019), во 14:00 часот.