Термини за полагање први колоквиуми кај Проф.д-р Пере Аслимоски

Термини за полагање први колоквиуми кај Проф.д-р Пере Аслимоски

Се известуваат сите студенти кои во зимскиот семестар 2019/2020 слушаат предмети кај Проф.д-р Пере Аслимоски дека (I) првите колоквиуми ќе се одржат во лседниве термини:
Социологија на туризмот – Петок (22.11.2019), во 10:00 часот, Амфитеатар Социологија – Петок (22.11.2019), во 12:00 часот, Амфитеатар
Охрид,15.11.2019 *Проф.д-р Пере Аслимоски*