Термини за предавања во летенс еместра 2020 кај Проф.д-р Пере Аслимоски