Термини за први колоквиуми по предметите кај Проф. Д-р Татјана Димоска