Царинска модернизација и Царински систем на ЕУ

Царинска модернизација и Царински систем на ЕУ

Полагањето на испитите Царинска модернизација и Царински систем на ЕУ (II циклус студии) со одлагаат од 17.06.2021 за 22.06.2021 во 11часот. Предметна комисија