Внесување на оцени кај Проф.д-р Мирјана Секуловска

Внесување на оцени кај Проф.д-р Мирјана Секуловска

Почитувани студенти,
Сите Вие кои што во Јунска/Јулска сесија 2020 година го имате положено предметот МИС или ИС во туризмот и угостителството кај Проф.д-р Мирјана Секуловска преку колоквиум или испит може да земете оцена кај м-р Елена Ќосеска во следните термини: Понеделник(31.08.2020) – Петок(04.09.2020) од 11:00 часот-14:00 часот.
Проф.д-р Мирјана Секуловска Охрид, 27.08.2020