Внесување оценки од положени испити кај проф.др.Иванка Нестороска

Внесување оценки од положени испити кај проф.др.Иванка Нестороска

Внесувањето на оценки за студентите кои ги положиле испитите во првата декада ќе е на 03.јули 2020 од 12:00 до 13:00 часот
Проф.др.Иванка Нестороска