Втори колоквиуми Јове Кекеновски

Втори колоквиуми Јове Кекеновски

Вторите колоквиуми по предметите Уставно право и Односи со јавноста ќе се одржат на ден 20.12.2019 година со почеток во 10 часот. Студентите кои не го положиле 1виот колоквиум ќе може истиот да го полагаат на овој датум.
Со почит,
Предметен наставник
Проф. д-р Јове Кекеновски