Започнување со практичната настава – Туризам, ХРМ и Гастрономија

Започнување со практичната настава – Туризам, ХРМ и Гастрономија

Почитувани колеги, списоците за извршување практична настава се заклучени и истите се доставени до менаџментот на објектите каде што сте распределени. Од текот на неделава, поточно од утре (15.06) ќе треба да започнете со извршување на истата, при што ќе биде спроведувана и контрола. Оние што сте распределени во месец јули и август ќе треба да започнете исто така на ден 15.07 односно 15.08. Студентите кои нема да ја извршат праксата нема да добијат потпис од професорот координатор за практичната настава и со тоа не ќе може да заверат семестар.
Со почит, м-р Климент Арнаудов