Известување за начин на полагање во испитната Јунска сесија 2021

Известување за начин на полагање во испитната Јунска сесија 2021

Се известуваат сите студенти на прв, втор и трет циклус кои ќе полагаат испити во Јунската сесија 2021, испитите ќе се одржат со физичко присуство во Факултетот согласно донесените одлуки на владата. Се укинува online полагањето на испити.