Одложување на испити проф д-р Науме Мариноски

Одложување на испити проф д-р Науме Мариноски

Се ивестуваат студентуте дека испитите кај проф д-р Науме Мариноски се одложуваат и истите ќе се одржат на 03.05.2019 година (петок) во 14 часот.
Предметен професор Проф д-р Науме Мариноски