Прелиминарни листи на завршно оценување – летен семестр 2021 – Проф.д-р Пере Аслимоски