Просторна распределеност за полагање кај Проф.д-р Пере Аслимоски ( 27.06.2020)