Резултати од испитите во Септемвриска сесија 2020 кај Проф.д-р Мирјана Секуловска – Менаџмент информациони системи

Резултати од испитите во Септемвриска сесија 2020 кај Проф.д-р Мирјана Секуловска – Менаџмент информациони системи

Почитувани студенти,
Испитот по Менаџмент информациони системи кај Проф.д-р Мирјана Секуловска во прва декада одржан на 24.08.2020 година во ФТУ-Охрид НЕ ГО ПОЛОЖИ ниту еден кандидат.
Охрид,27.08.2020 Проф.д-р Мирјана Секуловска