Резултати од Септемвриска сесија 2020 – втора декада – Проф.д-р Пере Аслимоски