Соопштение за испити од втора декада кај проф. Д-р Снежана Дичевска

Соопштение за испити од втора декада кај проф. Д-р Снежана Дичевска

Испитите кај проф. Д-р Снежана Дичевска во втората декада во јунскиот испитен рок ќе се одржат на ден 16.07.2020 (четврток) во 10 часот.