СООПШТЕНИЕ ЗА ON-LINE ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ВО ВТОРА ДЕКАДА ВО ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА КАЈ ПРОФ. Д-Р ТАТЈАНА ДИМОСКА