СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГИ ПОЛАГААТ ИСПИТИТЕ КАЈ ДОЦ.Д-Р ЛАРИСА ВАСИЛЕСКА ВО ВТОРА ДЕКАДА- ЈУНСКА СЕСИЈА НА 02.07.2020

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГИ ПОЛАГААТ ИСПИТИТЕ КАЈ ДОЦ.Д-Р ЛАРИСА ВАСИЛЕСКА ВО ВТОРА ДЕКАДА- ЈУНСКА СЕСИЈА НА 02.07.2020

СИТЕ СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГИ ПОЛАГААТ ИСПИТИТЕ “КРИМИНАЛИТЕТ И ДЕТЕКЦИЈА” И “ЦАРИНСКО КАЗНЕНО ПРАВО” КАЈ ДОЦ. Д-Р ЛАРИСА ВАСИЛЕСКА, ВТОРА ДЕКАДА ЈУНСКА СЕСИЈА, ДА ЈА КОНТАКТИРААТ ПРОФЕСОРКАТА НА МАИЛ ДО 01.07.2020, БИДЕЈЌИ ИСПИТОТ ЌЕ СЕ ОДРЖИ ONLINE И ПОТРЕБНО Е ДА ИМ СЕ ДОСТАВИ ЛИНК ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ.
Email: larisavasileska@gmail.com

Предметен наставник
Доц. Д-р Лариса Василеска