Соопштение за студентите на БФК – Криминалистичка технологија

Соопштение за студентите на БФК – Криминалистичка технологија

Вториот колоквиум и испитот по Криминалистичка техника ќе се одржи – online на 13.07.2020 во 12 часот.
>