Спроведена контрола за практичната настава месец јуни-јули

Спроведена контрола за практичната настава месец јуни-јули

На ден 19.06.2019 (среда) беше извршена контрола во хотелските капацитети каде студентите од насоката Туризам, Хотелско-ресторански менаџмент и Гастрономија се распределени да ја извршуваат праксата (оние распределени за периодот од јуни до јули), при што на пракса не се јавени студентите со број на индекс: 16847, 16331, 16328, 16875, 16811, 16711, 16608, 16187, 16797, 16606, 16718, 16843, 16871, 16318, 16898, 16197, 16820, 16762, 16241.
Истите нема да добијат потпис за извршување на практичната обврска.
Проф. д-р Симона Мартиноска