Внесување оцени по предметот Меѓународен менаџмент во услужен сектор

Внесување оцени по предметот Меѓународен менаџмент во услужен сектор

Се известуваат студентите кои уредно и навремено доставија презентација и семинарски труд по предметот Меѓународен менаџмент во услужен сектор на ден четврток 17.06 во 09 часот да дојдат за одбрана на трудовите и евиденција на оцени. Проф. д-р Лидија Симонческа