Информација за колоквиуми и испити

Информација за колоквиуми и испити

Почитувани студенти,

Ве информираме дека одржувањето на априлскиот испитен рок е одложено на неопределено
време, се додека не се обезбедат услови за реализација на испити. По завршувањето на
вонредната ситуација поради пандемијата, ќе бидете известени за организирање на
дополнителни испитни сесии и организирање на колоквиуми.

Со почит,
Декан,
Проф. д-р Цветко Андреески