Author: FTU

Почитувани студенти, Вториот колоквиум по предметот СОЦИОЛОГИЈА ќе се се одржи во Петок (27.12.2019) во 12:00 часот. Охрид, 18.12.2019 Предметен Професор: Проф.д-р Пере Аслимоски...

INTERNET-IZVESTAJ-rez.-Ik-IIk-ISPIT-KN-i-ZKN-tur.-hrm-mus-gid-osig.-car.-SEPTEMVRI-2019-FEVRUARI-2020-OH.pdf...