Author: FTU

Студентите кои го избрале предметот ЦАРИНСКО КАЗНЕНО ПРАВО и не им е пратен email (invite) за Google classroom, да ја контактираат професорката Лариса Василеска на следниов email: larisa.vasileska@uklo.edu.mk...

Здружението за мултикултурна интеграција "Инклузија", денес потпиша меморандум за соработка со Игор Пешевски, претседател на Факултетското студентско собрание при Факултетот за туризам и угостителство-Охрид. Со овој документ, двете организации се обврзуваат да работат на проекти за унапредување на квалитетот на живот на младите луѓе и...

Здружението за мултикултурна интеграција "Инклузија", денес потпиша меморандум за соработка со Игор Пешевски, претседател на Факултетското студентско собрание при Факултетот за туризам и угостителство-Охрид. Со овој документ, двете организации се обврзуваат да работат на проекти за унапредување на квалитетот на живот на младите луѓе и...

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ПОЛОЖИЈА ВО ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА КАЈ Проф. Д-р КАТЕРИНА АНГЕЛЕВСКА-НАЈДЕСКА ДЕКА ЕВИДЕНТИРАЊЕТО НА ОЦЕНИТЕ ЌЕ БИДЕ ВО ВТОРНИК (09.03.2021) ВО 12 ЧАСОТ. Проф. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска...

Им се соопштува на сите студенти кои го слушаат предметот ХРАНА И КУЛТУРА во летниот семестар на академската 2020/21 година дека предавањата ќе се одржуваат по електронски пат (on-line) со видео конференција. ON-LINE предавањата со видео-конференција (on-line streaming) ќе се врши преку платформата GOOGLE MEET...

Реализиран уште еден од проектите на Факултетското студентско собрание [image: ❗️][image: ❗️][image: ❗️] Проектот со наслов „7 готварски униформи за студентите на ФТУ“ денеска беше успешно реализиран. Огромна благодарност до компанијата „Тара Фешн“ од Неготино, која им излезе во пресрет на студентите и наместо 7...

Им се соопштува на сите студенти кои го слушаат предметот ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ во летниот семестар на академската 2020/21 година дека предавањата ќе се одржуваат по електронски пат (on-line) со видео конференција. ON-LINE предавањата со видео-конференција (on-line streaming) ќе се врши преку платформата GOOGLE MEET (meet.google.com/)....